Tri Pace Fst

金屬色 真皮

Tri Pace Fst

  • 鞋面材料: 真皮
  • 鞋底材料: 乙烯-醋酸乙烯酯共聚合物
  • 鞋跟高度: 10
  • 飾件: D 型環
  • 顏色: 金屬色 真皮
  • 襯裏材料: 紡織品
  • 可拆卸鞋墊:
  • 固定類型: 拉鏈